Mảnh tiện Iso

ISO là gì?

ISO là tên viết tắc của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

*Tiêu chuẩn ISO:

– Đảm bảo chất lượng được cung cấp ra từ các sản phẩm có chứng nhận ISO đạt chất lượng.

– Đảm bảo các tổ chức thực hiện đúng theo quy trình sản xuất quản lý mà tiêu chuẩn ISO đề ra.

– Thúc đẩy sự phát triển kinh tế tích cực nhờ vào sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ theo một tiêu chuẩn hoá, chất lượng cao.

– Hướng đến mở rộng nhóm khách hàng hiểu biết hơn về tiêu chuẩn chất lượng, ngày càng nhiều tổ chức thực hiện sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ chất lượng đảm bảo.