Mũi taro cắt

Thế nào là mũi taro cắt?

Taro cắt là loại dao cụ dùng để tạo ren bằng cách cắt vật liệu và tạo phoi. Phoi sẽ được đẩy ra ngoài tùy vào loại taro đang sử dụng

Đặc điểm của mũi taro cắt:

Quá trình gia công sẽ tạo ra phoi

Có thể cắt nhiều vật liệu

Có thể gặp hiện tượng phoi không thoát ra được, dẫn đến gãy mũi taro

Taro cắt gồm những loại nào?

Taro cắt gồm 2 loại: 

Taro thẳng: dùng gia công lỗ thông, phoi sẽ được đẩy ra ngoài (theo hướng tạo ren)

Taro xoắn: dùng gia công lỗ tịt (lỗ bít), phoi sẽ được đẩy lên trên (ngược hướng tạo ren)